SERWIS TYLKO NA ZAPISY
tel. +48 507 397 535

REGULAMIN SKLEPU


Warunki ogólne

  1. Właścicielem sklepu bajkijakzbajki.pl/ jest firma BAJKI JAK Z BAJKI Hanna Żołek, Al. Waszyngtona 136, 04-076 Warszawa, NIP: 5321222451, nr konta: Mbank SA 23 1140 2004 0000 3002 8013 2845, i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i stacjonarnie.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek. Nie zawierają kosztów wysyłki chyba, że treść poszczególnej oferty mówi inaczej.

3. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz informowania klientów o oferowanych przez nas nowych produktach. Dane osobowe znajdujące się w naszej bazie danych nie są udostępniane osobom trzecim.

5. Na każdy zakupiony przez Państwa towar wystawiany jest dowód zakupu.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po w terminie podanym w opisie produktu (patrz punkt 15) liczonym od otrzymania wypełnionego formularza oraz uiszczenia pełnej zapłaty za towar oraz przesyłkę.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, który pojawia się na stronach sklepu internetowego podczas procesu składania zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych (patrz punkt 6). W okresach przedświątecznych czas realizacji może być wydłużony.

9. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

11. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

13. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary: zgodnie z formularzem płatności

Przy przedpłacie prosimy o wpłatę na konto:

Nr konta: 23 1140 2004 0000 3002 8013 2845

Nazwa konta: BAJKI JAK Z BAJKI Hanna Żołek

Płatność następuje przed wysłaniem przesyłki do osoby zamawiającej lub też pod adres przez nią wskazany. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Pytania w sprawie tego typu zamówień prosimy kierować na adres sklepu biuro@bajkijakzbajki.pl/

14. Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego bezpośrednio na konto: 23 1140 2004 0000 3002 8013 2845

15. Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty zakupu w zgodnie z ustawą z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) , poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym) (Patrz Gwarancje i reklamacje). Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku klient.

16. Gwarancje i reklamacje

Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Towar nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. Zwracany towar musi posiadać dołączony dowód zakupu (paragon). Towary używane i wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

17. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

18. W przypadku ewentualnej reklamacji należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub mailowo z naszym personelem. Wadliwy lub uszkodzony towar należy odesłać na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu i dokładnym opisem przyczyny zwrotu. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

19. Zwroty

W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy zakupu, zobowiązany będzie każdorazowo do zwrotu zakupionych produktów na adres:

Sklep rowerowy Al. Waszyngtona 136, 04-076 Warszawa

20. Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe.

21. Nie przyjmujemy zwrotów zamówionych towarów odsyłanych jako przesyłka za pobraniem.

22. Zwrotu należy dokonać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na swój koszt na adres:

Sklep rowerowy Al. Waszyngtona 136, 04-076 Warszawa

23. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. nr 2014 poz.827).

25. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.